Limonodig (Kamer van Koophandel: 87165686), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot limonodig.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Limonodig behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Limonodig spant zich in om de inhoud van limonodig.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op limonodig.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Limonodig.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op limonodig.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Limonodig. Voor op limonodig.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Limonodig nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Limonodig en haar licentiegevers.

KopiΓ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Limonodig en Unique Design B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Start typing and press Enter to search

Chatten
1
Whatsapp LimoNodig
Vragen over onze limousineservice? Stuur ons nu een appje en we reageren zo snel mogelijk.